Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Cechy człowieka o dobrym zdrowiu psychicznymzdrowsie psychiczne

I. Pozytywne postawy wobec siebie. II. Pozytywne nastawienie wobec innych ludzi.. III. Umiejętność radzenia sobie z wymogami życia.

I. Pozytywne postawy wobec siebie, przejawiają się w tym, że człowiek: – nie doświadcza zaburzeń z powodu własnych emocji, swoich obaw, gniewu, miłości, zazdrości, poczucia winy i zamartwiania się; – ma poczucie, że potrafi pokonywać życiowe niepowodzenia; – jest tolerancyjny wobec siebie i innych, potrafi śmiać się ze swoich zachowań; – adekwatnie ocenia swoje możliwości; – potrafi akceptować swoje słabe strony; – darzy siebie szacunkiem; – ma poczucie zaradności w większości sytuacji, które spotyka na swojej drodze; – potrafi czerpać satysfakcję z codziennych, prostych przyjemności.

II. Pozytywne nastawienie wobec innych ludzi, przejawiające się w tym, że taki człowiek: – jest zdolny do dawania miłości i ma szacunek do odmienności drugiego człowieka; – potrafi utrzymywać długotrwałe i satysfakcjonujące kontakty z drugim człowiekiem; – od ludzi oczekuje zaufania i akceptacji, a gdy je otrzymuje, wierzy w ich szczerość; – szanuje różnice, jakie występują między ludźmi; – nie wywiera nacisków na ludzi wokół siebie i nie pozwala, aby inni wywierali naciski na niego; – potrafi czuć się częścią grupy, do której przynależy; – ma poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich i innych ludzi.

III. Umiejętność radzenia sobie z wymogami życia. Taki człowiek: – radzi sobie z problemami w miarę tego jak się pojawiają; – akceptuje swoje poczucie odpowiedzialności; – gdy to możliwe – dostosowuje do siebie środowisko, gdy to Mysl-pozytywniekonieczne – dostosowuje się do niego; – planuje swoją przyszłość i nie boi się jej; – jest otwarty na nowe doświadczenia i nowe pomysły; – potrafi wykorzystywać swoje naturalne uzdolnienia; – stawia przed sobą realistyczne cele; – potrafi myśleć o własnych sprawach i samodzielnie podejmować decyzje; – w pełni angażuje się w to co robi i czerpie satysfakcję ze swoich osiągnięć.